"Als huisartspraktijk willen we aan de hoogste kwaliteitsnorm voldoen".

Kwaliteit en tevredenheid

Als huisartspraktijk willen we aan de hoogste kwaliteitsnorm voldoen. Dat betekent dat we onszelf middels nascholing, intervisie en zelfreflectie steeds proberen te verbeteren. De ambitie is om in 2020 een volledig geaccrediteerde praktijk te zijn. Uw bijdrage is voor ons van groot belang evenals het meten van uw tevredenheid. Heeft u suggesties, ideeën of opmerkingen? Dan horen we dat graag van u. Spreek ons aan of stuur een bericht naar praktijk.vanrijn@bospark-huisartsen.nl. Bent u erg tevreden en wilt u dat aan anderen laten weten? Dan kunt u ons een beoordeling geven via zorgkaartnederland.nl of facebook.

Lees verder

Klachten

Zoals overal lopen zaken ook in onze praktijk soms anders dan bedoeld en maken wij ondanks onze beste inspanningen soms fouten. Mocht u hier tegenaan lopen, ongenoegen hebben over de werkwijze of een fout constateren, dan willen wij u aanmoedigen ons hierop te wijzen zodat we met elkaar het gesprek kunnen zoeken en wij ervan kunnen leren.  Bij voorkeur ontvangen we uw klacht of verbeterpunt schriftelijk. U kunt deze afgeven bij de assistente of naar ons mailen: praktijk.vanrijn@bospark-huisartsen.nl.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken via telefoonnummer 088–0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

©2024 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter