"Nauwe samenwerking met andere zorgverleners is belangrijker dan ooit".

Samenwerking

Om goede huisartsenzorg op maat te leveren is nauwe samenwerking met andere zorgverleners tegenwoordig belangrijker dan ooit. Uiteraard is afstemming met de patiënt en keuzevrijheid daarbij een vanzelfsprekend gegeven. Onze praktijk onderhoudt nauwe banden met collega huisartsen maar ook met de apotheker, fysiotherapeut en een aantal andere zorgverleners die we op deze pagina extra onder de aandacht brengen.

Lees verder

Collega huisartsen

Bij vakantie, nascholing of ziekte hebben we met collega Vletter en collega Borst een samenwerkingsverband. Dit betekent dat patiënten in geval van situaties die niet kunnen wachten altijd terecht kunnen bij een van deze twee praktijken. In 2019 zal huisartsenpraktijk Vletter naar dezelfde nieuwbouwlocatie verhuizen als de onze. De samenwerking zal hiermee intensiever worden. Van een fusie tot een gezondheidscentrum zal echter geen sprake zijn, beide praktijken hechten aan het bieden van persoonlijke en kleinschalige huisartsgeneeskunde.

Apotheker

Na de verhuizing zal in de nieuwbouwlocatie een tweede vestiging van de Benu Apotheek worden geopend, aangrenzend aan onze praktijk.  Na het spreekuur kunt u daar dan direct terecht met uw eventuele recept of vragen omtrent uw medicatie. Korte communicatielijnen met de apotheker zijn voor uw huisarts belangrijk om medicatiegebruik zo goed mogelijk te laten aansluiten bij ieders persoonlijke omstandigheden; zeker wanneer er sprake is van meerdere medicamenten of kwetsbare patiënten.

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut behandelt onder meer klachten aan de rug, nek, schouders, armen, benen of hoofdpijnklachten. Hij/zij kan stijve spieren soepeler maken, pijn in pezen, banden of gewrichten verlichten en adviezen en oefeningen geven om uw houding te verbeteren. Pijnlijke spieren en gewrichten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een ziekte, een slechte houding tijdens het werk, overbelasting, sport of een ongeluk. Ook slijtage of een verkeerde beweging kan de aanleiding zijn. De fysiotherapeut maakt gebruik van verschillende soorten technieken.

U kan in principe zonder verwijzing van de huisarts naar een fysiotherapeut, maar u kunt ook eerst een afspraak maken op het spreekuur om de huisarts eerst te laten kijken. Fysiotherapie wordt beperkt vergoed in het basispakket. Mensen met een aanvullende verzekering kunnen in hun polis nakijken hoe fysiotherapie vergoed wordt.

Na de verhuizing in 2019 zal in onze praktijk vijf dagen per week een fysiotherapeut van Trias Fysiotherapie aanwezig zijn. U kunt informatie over deze fysiotherapie-praktijk vinden op hun website: www.triasfysiotherapie.nl. Een afspraak kunt u maken via het telefoonnummer 0172-233400.

Thuiszorg

De nieuwbouwlocatie die wij in 2019 betrekken is in nauwe samenwerking met thuiszorgorganisatie Activite en hun verpleeghuis ‘Nieuw Rijnzate’. Zij zullen aangrenzend aan de praktijk een kantoor betrekken wat de communicatielijnen met de thuiszorg kort en laagdrempelig maakt. Een prima uitgangssituatie om goede zorg te borgen aan patiënten en kwetsbare ouderen die nog thuis wonen.

Eerstelijns bedden

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Soms kan de situatie ontstaan dat door ziekte en zorgbehoefte thuisblijven niet meer verantwoord is. Indien er zicht is op herstel en terugkeer naar huis kan een tijdelijke opname op een ‘Eerstelijns bed’ dan een uitkomst zijn.  Bij zo’n opname kan intensievere zorg worden geboden onder eindverantwoording van de huisarts. In de nieuwbouwlocatie worden aangrenzend aan onze praktijk enkele van dit soort ‘Eerstelijns bedden’ gecreëerd. Onze praktijk staat er enthousiast tegenover om deel te hebben aan deze relatief nieuwe vorm van tijdelijke zorgverlening.

©2023 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter