"Nauwe samenwerking met andere zorgverleners is belangrijker dan ooit".

Samenwerking

Om goede huisartsenzorg op maat te leveren is nauwe samenwerking met andere zorgverleners tegenwoordig belangrijker dan ooit. Uiteraard is afstemming met de patiënt en keuzevrijheid daarbij een vanzelfsprekend gegeven. Onze praktijk onderhoudt nauwe banden met collega huisartsen maar ook met de apotheker, fysiotherapeut en een aantal andere zorgverleners die we op deze pagina extra onder de aandacht brengen.

Lees verder

Collega huisartsen

Bij vakantie, nascholing of ziekte hebben we met collega Vletter een samenwerkingsverband. Dit betekent dat patiënten in geval van situaties die niet kunnen wachten altijd terecht kunnen bij deze praktijk. 

Sinds in gebruik name van ons nieuwe praktijkpand is de praktijk van collega Vletter direct naast ons gevestigd. Een dergelijke gezamenlijke vestiging wordt ook wel een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) genoemd.  Het maakt dat we op diverse vlakken nauw kunnen samenwerken zonder dat we als praktijken de ambitie hebben om te fuseren en een gezondheidscentrum te vormen.  Beide praktijken hechten aan kleinschalige huisartsgeneeskunde en hebben hun eigen patiënten en identiteit.  

Apotheker

Binnen Rijnzate is tegenover onze praktijk een tweede vestiging van de Benu Apotheek gevestigd. Na consultatie op het spreekuur kunt u daar zo nodig terecht met uw eventuele recept of vragen omtrent uw medicatie. Korte communicatielijnen met de apotheker zijn voor uw huisarts belangrijk om medicatiegebruik zo goed mogelijk te laten aansluiten bij ieders persoonlijke omstandigheden; zeker wanneer er sprake is van meerdere medicamenten of kwetsbare patiënten.

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut behandelt onder meer klachten aan de rug, nek, schouders, armen, benen of hoofdpijnklachten. Hij/zij kan stijve spieren soepeler maken, pijn in pezen, banden of gewrichten verlichten en adviezen en oefeningen geven om uw houding te verbeteren. Pijnlijke spieren en gewrichten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een ziekte, een slechte houding tijdens het werk, overbelasting, sport of een ongeluk. Ook slijtage of een verkeerde beweging kan de aanleiding zijn. De fysiotherapeut maakt gebruik van verschillende soorten technieken.

U kan in principe zonder verwijzing van de huisarts naar een fysiotherapeut, maar u kunt ook een afspraak maken op het spreekuur om de huisarts eerst te laten kijken. Fysiotherapie wordt beperkt vergoed in het basispakket. Mensen met een aanvullende verzekering kunnen in hun polis nakijken hoe fysiotherapie vergoed wordt.

Binnen onze praktijk is 5 dagen per week een fysiotherapeut van Trias Fysiotherapie gevestigd. Er is een nauwe samenwerking en er is frequent en laagdrempelig tussen de huisarts en deze fysiotherapeut.  U kunt informatie over deze fysiotherapie-praktijk vinden op hun website: www.triasfysiotherapie.nl. Een afspraak kunt u maken via het telefoonnummer 0172-233400.

Thuiszorg

Het woon-zorgcentrum Rijnzate is onderdeel van thuiszorgorganisatie Activite. De vestiging van onze praktijk binnen Rijnzate heeft tot een nauwe samenwerking geleid. De kantoren van Activite grenzen aan de praktijk wat de communicatielijnen met de thuiszorg kort en laagdrempelig maakt. Een prima uitgangssituatie om goede zorg te borgen aan patiënten en kwetsbare ouderen die nog thuis wonen.

Eerstelijns bedden

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Soms kan de situatie ontstaan dat door ziekte en zorgbehoefte thuisblijven niet meer verantwoord is. Indien er zicht is op herstel en terugkeer naar huis kan een tijdelijke opname op een ‘Eerstelijns bed’ dan een uitkomst zijn.  Bij zo’n opname kan intensievere zorg worden geboden onder eindverantwoording van de huisarts. Binnen Rijnzate zijn aangrenzend aan onze praktijk 8 ‘Eerstelijns bedden’ gecreëerd. Samen met praktijk Vletter levert onze praktijk hier de huisartsenzorg voor patiënten die voor herstel tijdelijk worden opgenomen en geen huisarts in Alphen hebben.  Bij deze zorgverlening ten behoeve van herstel en revalidatie werken we multidisciplinair samen met de andere in Rijnzate gevestigde zorgverleners:  Benu Apotheek, Trias Fysiotherapie, Hoek en Co dietetiek.

Alphen op 1 lijn

Bospark Huisartsen is aangesloten bij Alphen op één Lijn (www.aoel.nl). Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie voor wijksamenwerkingsverbanden binnen Alphen aan den Rijn. Hierin werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijns zorgverleners samen om u te voorzien van de best mogelijke zorg. 

Deze wijksamenwerking heeft veel voordelen voor onze patiënten. Het betekent bijvoorbeeld dat patiënten met een chronische aandoening niet langer bij verschillende zorgverleners steeds opnieuw hun verhaal hoeven doen. Binnen een wijksamenwerkingsverband (hierna aangeduid als WSV) delen de zorgverleners de patiëntgegevens in één computerprogramma en bespreken met regelmaat de voortgang. Er ontstaat een gezamenlijk behandelplan, op maat gesneden voor iedere patiënt.

AOEL ondersteunt en faciliteert daar waar nodig de aangesloten eerstelijns zorgverleners om te komen tot een effectief samenwerkende organisatie waarin de patiënt centraal staat.  

BETER magazine is een digitale en gedrukte uitgave van AOEL, waarin u meer kunt lezen over ziekte en gezondheid en wat Alphen op één Lijn u allemaal te bieden heeft. Klik hier om naar het magazine te gaan.

©2024 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter