Aanmeldstop patiënten

08/11/2022

Op dit moment heeft onze praktijk helaas geen ruimte meer voor het inschrijven van nieuwe patiënten. Om de kwaliteit en ook onze visie van kleinschalige huisartsgeneeskunde te kunnen borgen hebben we hiertoe moeten besluiten. Dit bericht geeft u nadere uitleg en informatie als u een nieuwe huisarts zoekt.

Aanmeldstop patiënten

De afgelopen jaren heeft onze praktijk vele nieuwe patiënten mogen verwelkomen.  Dat is een dankbaar en bevestigend feit, te meer omdat bij de vele kennismakingsgesprekken naar voren kwam dat onze praktijk in de mond-op-mond reclame goed staat aangeschreven.  Onze visie op meer kleinschalige en persoonlijke zorgverlening blijkt zondermeer aan te spreken.

De doorgemaakte groei hebben we goed kunnen opvangen door de ruime faciliteit in ons nieuwgebouwde praktijkpand tezamen met uitbreiding van de aanwezigheid van dokter den Butter.

Op dit moment is het aantal patiënten dat bij onze praktijk in zorg is zodanig, dat verdere groei zonder consequenties niet goed mogelijk is.  Het zou betekenen dat we onze eigen visie op de kwaliteit van zorg niet goed meer kunnen waarmaken.  Het aantal zorgverleners willen we ook niet uitbreiden omdat dat niet aansluit bij onze werkwijze met een beperkt en overzichtelijk team met persoonlijke benaderwijze.

Wat te doen als u een nieuwe huisarts zoekt:

- Zoekt u op korte termijn een nieuwe huisarts?  In onze nabijheid neemt praktijk Vletter (tel. 0172-425640) nog nieuwe patiënten aan.  Gezondheidscentrum Dillenburg (0172-447922) neemt verder patiënten aan die nog geen huisarts in Alphen hebben.

- Zoekt u op termijn een nieuwe huisarts en heeft u een vastberaden voorkeur voor onze praktijk?  U kunt ons per mail verzoeken om een plek op onze wachtlijst (praktijk.vanrijn@bospark-huisartsen.nl).  Zodra er ruimte is zullen wij dan aan de hand van deze lijst mensen benaderen en inschrijvingen doen. We kunnen hierbij zoals u zult begrijpen geen uitspraken doen over het tijdspad. 

 

 

 

 

 

©2024 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter