Covid-19 vaccinatie

25/05/2021

Lees hier de laatste berichtgeving over de COVID-19 vaccinaties die via onze praktijk worden verzorgd.

Covid-19 vaccinatie

Heeft u de eerste coronavaccinatie via de huisarts gekregen? Dan heeft u al een tweede afspraak, in juni, juli of augustus. Zoals u uit de media zult hebben begrepen, is het advies van de Gezondheidsraad aangepast. De termijn tussen de twee vaccinaties wordt (veel) korter. U krijgt hier op korte termijn bericht over via de mail of de post. Belt u alstublieft niet naar de praktijk met vragen over details: die weten we echt niet. Ook wij zijn overvallen door wederom een wijziging in strategie. Mailen kan wel, naar vaccinatie@bospark-huisartsen.nl

We krijgen talloze vragen of men om uiteenlopende redenen in aanmerking kan komen voor een ander merk vaccin of eerdere prikdatum.  In het algemeen is ons antwoord hierop het volgende:

"De huisartsen beschikken alleen over het Astrazeneca vaccin.  Wij hebben geen beschikking of beslissingsbevoegdheid over vaccins van andere fabrikanten.  Mocht u dit vernomen hebben van GGD of anderen, dan bent u hierover verkeerd geïnformeerd.   
Afgezien dat het ons simpelweg onbekend is hoe we dit zouden moeten regelen geldt daarnaast dat het voor ons logistiek onhaalbaar is om voor iedere individuele patiënt op basis van (vaak legitieme argumenten) hierin te bemiddelen.  
Op de talloze verzoeken kunnen wij derhalve niets anders dan bovenstaande communiceren". 

De vele wisselingen in de vaccinatiestrategie en de vragen die sommige vaccins oproepen, zorgen voor veel extra telefoontjes. Wij begrijpen dat u vragen heeft.

Voor vragen over vaccins of wanneer u aan de beurt bent, kijkt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

U kunt ook het landelijke informatienummer 0800-1351 bellen.

©2024 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter