Een bericht vanuit de spreekkamer….

23/03/2020

In een ruime week tijd ziet onze leefwereld er compleet anders uit. Alles wat gebeurt heeft grote impact en brengt bij een ieder begrijpelijke zorgen en ongerustheid met zich mee. Ook in deze tijden van crisis staat onze praktijk fier om de gezondheid van u en uw gezinsleden zo goed mogelijk te behartigen. Lees hier een persoonlijk bericht van dokter van Rijn, uw huisarts.

Een bericht vanuit de spreekkamer….

Beste patiënten van Bospark Huisartsen,

Op 6 april opent onze praktijk in het nieuwe Rijnzate aan de Magnoliastraat 42.  Zo vlak voor de praktijk-verhuizing waren het al drukke tijden.  De coronacrisis doet daar deze dagen een behoorlijke schep bovenop. Het voelt heel onwerkelijk. Onze wachtkamer is leger dan ooit, maar tegelijk hebben mijn collega en ik het nog nooit zo druk gehad.

Naast het continueren van de patiëntzorg gebeurt er enorm veel op de achtergrond.  Samen met een paar Alphense collega’s neem ik deel in de crisis-kerngroep en zijn we dagelijks bezig om instructies van de veiligheidsregio op maat te maken voor de situatie in Alphen aan den Rijn. Met veel inzet van de regionale crisisartsen is sinds een week de Corona Spoedpost in Leiderdorp operationeel.  Een centrum waar iedere patiënt die ernstiger klachten heeft ten gevolge van een mogelijke Corona-infectie kan worden beoordeeld door een groot team dokters in beschermende kleding. Dit centrum is 24/7 open en wordt bemand door huisartsen uit de regio. Wij draaien daar naast onze dagpraktijk extra diensten in de frontlinie om de toestroom aan zieken te helpen en het Coronavirus zo goed mogelijk te bestrijden. 

U zult dus begrijpen: het zijn voor zorgpersoneel erg lange en intensieve werkweken. In dat kader wil ik hier bijzonder dankzeggen aan mijn echtgenote die met 2 zoons van 6 en 7 jaar thuis de boel draaiende houdt, daar waar ik in de strijd tegen het Coronavirus nu veel van huis ben.

Als uw huisarts sta ik met mijn praktijk ook voor de uitdaging om u de meest optimale zorg te leveren onder maximaal beschermende maatregelen.  Dat betekent dat we proberen ieder fysiek contact (met risico op virus overdracht tussen patiënt en zorgverlener of patiënten onderling) zoveel mogelijk te mijden. Een en ander heeft dus z’n consequenties op hoe we werken in de praktijk. Ik wil u onze werkwijze hieronder uitleggen en er begrip voor vragen. Zelfs nu het perspectief is dat het voorlopig nog zal aanhouden.

 

  • Kom niet aanlopen op de praktijk. Niet voor urinecontrole en niet om een brief, recept of iets anders te regelen met de assistente.  Bel of mail ons altijd eerst zodat we kunnen overleggen hoe we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. 
  • Het spreekuur voor reguliere klachten is zoveel mogelijk afgeschaald, standaard controles zijn tot nader order opgeschort. Patiënten zouden elkaar of ons op de praktijk/ in de wachtkamer onverhoopt kunnen besmetten. Voor patiënten met ernstige en acute klachten is er wel een spreekuur maar met zoveel ruimte ertussen dat men niet bij elkaar in de wachtkamer zit.
  • Als u op het spreekuur komt dan treft u ons voorlopig weer terug in de vertrouwde witte jas die we op indicatie meermaals per dag verschonen. We doen dit als extra hygiëne maatregel om u, onszelf en onze gezinnen te beschermen tegen virusoverdracht via de kleding. 
  • Patiënten met luchtwegklachten en/of koorts worden niet op het spreekuur gezien. Na contact met de praktijk belt de huisarts hen terug en indien nodig worden zij aangemeld voor de Corona Spoedpost in Leiderdorp.
  • We proberen uw vragen en consulten zoveel mogelijk telefonisch af te handelen, waar nodig met behulp van videobellen via WeSeeDo.  Heeft u een medisch probleem dat u echt met de huisarts wilt bespreken dan hebben we daarvoor ’s morgens en ’s middags ruime terugbelspreekuren ingepland.  Aanvraag hiervoor kan via de assistente of via de e-mail.
  • De telefoon zal de komende periode drukker bezet zijn dan normaal. Niet fijn, maar ik reken op uw begrip. Maak zeker gebruik van de andere communicatiekanalen: mail naar praktijk.vanrijn@bospark-huisartsen.nl voor terugbelverzoeken of stel uw medische inhoudelijke vragen via een e-consult onder het kopje “Doe het zelf” op onze website.  Deze beveiligde manier van vragen stellen werkt via MijnGezondheid.net.  In het nieuwsarchief op onze website vindt u een eerder bericht met uitleg hierover.
  • Spreek herhaalrecepten in op de speciale lijn: bel onze praktijk en kies optie 2. Of vraag uw herhaalrecepten aan onder het kopje “doe het zelf” op onze website.   Als iedereen dit doet ontlast dat onze assistente en scheelt het aanzienlijke wachttijd aan de telefoon.  
  • Alle ziekenhuizen in de regio hebben hun poliklinieken gesloten en hebben al hun capaciteit gemobiliseerd om de Corona-crisis het hoofd te kunnen bieden.  Als u ons vraagt om verwijzing naar de specialist hou er rekening mee dat u voorlopig nog in geen enkel ziekenhuis terecht zult kunnen.  Als zaken nijpend worden neemt u contact op met ons, zodat wij indien nodig met de specialist kunnen overleggen. 
  • We inventariseren momenteel onze ouderen, meest kwetsbare en alleenstaande patiënten. Medische klachten of niet, om hen een hart onder de riem te steken en een vinger aan de pols te houden zullen we hen de komende tijd periodiek bellen.

Het is even een waslijst aan noodzakelijke maatregelen.  We kunnen daarbij niet zonder uw medewerking.  Het is de enige manier om deze Corona crisis het hoofd te bieden en te overwinnen.  

Tot slot, misschien ten overvloede:

Neem deze crisis serieus! Reduceer contacten maximaal. Ook wat kinderen betreft. Scholen zijn niet voor niets dicht. En het is geen vakantie-situatie. Laat kwetsbare mensen binnenblijven en laten zij zoveel mogelijk afgeschermd zijn van ieder contact en besmettingsgevaar. Heeft u nog mondkapjes, beschermingsbrillen en schorten? Lever ze in en help ons artsen om ons te beschermen en overeind te blijven ten behoeve van ook uw zaak. 

Houd moed!  Wees lief voor een ieder, heb begrip en bid dat God ons bewaart voor verdere rampspoed.

Robert-Jan van Rijn, uw huisarts

©2023 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter