Reviews en Feedback

07/11/2023

Een interessante column in de Volkskrant over reviews in de zorgwereld. Zit u wat dwars: wees altijd welkom op het spreekuur om feedback te geven. Tevreden mensen moedig ik aan: schrijf eens een compliment, want vaak is inderdaad 'geen bericht goed bericht', maar een positief woord kan een team zo enorm motiveren.

Reviews en Feedback

Het is een herkenbare cultuur in onze klaagzame maatschappij tegenwoordig. Maar het kan ook anders. Zo kwam afgelopen week een patiënt die al geruime tijd met zijn gezin in de praktijk zit op het spreekuur om enkele teleurstellingen te bespreken. Het was een fijn gesprek en ik wilde er ook de tijd voor nemen. Hij gaf terechte en nuttige feedback. In de 45 minuten tijd die ik er voor nam kon ik hem een stuk uitleg geven waarom bepaalde dingen soms gaan zoals ze gaan. Niet om zaken weg te wuiven, maar wel om een kijkje te geven in de keuken van de praktijkhouder en te laten proeven hoe ingewikkeld het tegenwoordig is om een praktijk soepel te draaien met uitvallend personeel, een lastige arbeidsmarkt en tegelijk een rap toenemende zorgvraag tegen de achtergrond van een nationaal zorginfarct. Het was een respectvol gesprek met begrip over en weer en leverde mij ook zeker enkele verbeterpunten waar ik als praktijkhouder verder mee kan.


Mocht u ook eens zo'n feedback gesprek met mij willen aangaan: ik ruim er graag tijd voor in, hoewel liever niet allemaal tegelijk :)
 

Tevreden mensen moedig ik aan: schrijf eens een compliment op Google of Zorgkaartnederland.nl, een positief woord kan een team zo enorm motiveren.

De link naar de column: https://archive.ph/3iVIE

©2024 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter