Uitval doktersassistente

07/07/2021

Onvoorzien is onze assistente Marian de komende periode afwezig. We zoeken hard naar oplossingen om dit op te vangen, maar helaas zal deze situatie invloed hebben op onze bereikbaarheid.

Uitval doktersassistente

Onze huisartsenpraktijk in Alphen kent een klein team bestaanden uit 2 huisartsen, 2 praktijkverpleegkundigen en 3 doktersassistentes.  Overzichtelijk en persoonlijk. 

Helaas is er nu de situatie dat we met personele uitval te maken hebben. Gezien ons beperkte team en de vakantieperiode is dat moeizaam intern op te vangen en inval-doktersassistentes zijn schaars en veelal ook op vakantie. 

Het noodzaakt ons om op sommige dagen een bandje op te zetten dat meldt dat we ivm afwezige assistentie telefonisch niet bereikbaar zijn. Via een 06-nummer  kunt u in geval van grote spoed dan wel de huisarts aan de lijn krijgen die dan tevens bezig is met het spreekuur. 

We betreuren enorm dat het even zo moet, maar rekenen toch op uw begrip en geduld.  Mocht u doktersassistentes weten die bereid zouden zijn om in te springen dan vernemen wij graag van u:  praktijk.vanrijn@bospark-huisartsen.nl

©2021 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter