Update coronavirus (COVID -19)

15/03/2020

De huisartsen in Alphen aan den Rijn werken momenteel intensief en eendrachtig samen om de lokale gezondheidszorg zo goed mogelijk te borgen tijdens de crisis met het Coronavirus. Lees hier een gemeenschappelijke boodschap namens alle huisartsen:

Update coronavirus (COVID -19)

Informatie over het coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In sommige gevallen kan het coronavirus longontsteking geven.

Voorkom besmetting

Voorkom besmetting met virussen:

·       Was regelmatig uw handen.

·       Nies en hoest in uw elleboog.

·       Gebruik papieren zakdoekjes.

·       Geef geen handen.

·       Voorkom het aanraken van uw gezicht.

·       Vermijd zo veel als mogelijk sociale contacten.

·       Volg aanwijzingen van zorgverleners en de overheid op.

Blijf thuis bij klachten

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met ons als klachten verergeren. Om de continuïteit van zorg te garanderen zullen wij de komende tijd streng selecteren wie beoordeeld moeten worden op het spreekuur of door middel van een visite. 

Spoedeisende zorg heeft momenteel de prioriteit. Normale (niet-spoedeisende) zorg wordt afgezegd of verplaatst. Het kan dus zijn dat uw klachten - alhoewel vervelend - niet van dien aard zijn dat ze (direct) beoordeeld hoeven te worden door een arts of verpleegkundige. U krijgt dan geen afspraak maar adviezen van onze doktersassistente en uitleg in welke gevallen u opnieuw contact met ons op moet nemen.

U kunt de praktijk alleen binnenkomen op afspraak. Kom dus niet zonder afspraak naar de praktijk toe. Dit doen wij om onszelf en uzelf te beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

Wij werken intensief samen met collega-huisartsen, de ziekenhuizen, de huisartsenpost in de veiligheidsregio. Wij staan onder instructie om deze uitzonderlijke maatregelen te treffen. Wij vragen om uw begrip.

Coronatesten

We worden veel gebeld door patiënten die op het coronavirus willen worden getest of van wie de werkgever verzoekt om coronatesten.

Op dit moment worden coronatesten alleen gedaan bij patiënten met ernstige klachten én die tot een risicogroep behoren.

Werkgevers kunnen in uitzonderlijke gevallen beslissen tot testen van personeel. Dit gebeurt dan altijd in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. Dit is geen taak voor de huisarts! 

Zelftest

Vraagt u zich af of u besmet bent met het coronavirus? Doe dan onderstaande test en volg de adviezen van de test op.

https://www.moetiknaardedokter.nl/corona-test

 

Mondkapjes

In de zorg is op dit moment een groot tekort aan zogenaamde “persoonlijke beschermingsmiddelen” zoals mondkapjes. Mocht u thuis nog mondkapjes hebben liggen, of kent u iemand die nog mondkapjes heeft liggen, dan ontvangen wij die graag van u om onszelf adequaat te kunnen beschermen tijdens zorghandelingen. Alvast hartelijk dank!

Overige vragen

Voor andere vragen en antwoorden kunt u kijken op de website van het RIVM of bellen met het door de overheid ingestelde telefoonnummer 0800-1351 (gratis).

©2023 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter