Rechter verwerpt bezwaren tegen onze nieuwe praktijk!

05/03/2019

Ontzettend fijn nieuws! In de gister ontvangen uitspraak van de Rechtbank in Den Haag valt te lezen dat alle bezwaren tegen de verleende vergunning voor de nieuwbouw van onze praktijk zijn verworpen. Het is voor ons een enorme opluchting en nu deze horde genomen is kunnen we ons weer volledig verder richten op het bouwproces.

Rechter verwerpt bezwaren tegen onze nieuwe praktijk!

Zoals we in eerdere berichtgeving lieten weten was er door omwonenden uit de Magnoliastraat bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning van onze nieuw te bouwen praktijk.  Deze vergunning kan worden afgegeven nadat door de gemeente is vastgesteld dat een nieuw (bouw)project geen grote nadelige gevolgen zal hebben voor de directe omgeving.  Bewoners uit de Magnoliastraat waren erg bezorgd dat door de komst van onze huisartsenpraktijk er een veel te drukke verkeerssituatie zou ontstaan. Daarnaast waren ze van mening dat de geplande parkeervoorziening niet afdoende zou zijn en u als patiënt dan bijvoorbeeld bij hen op de oprit zou parkeren. Doorrekeningen door verkeersdeskundigen konden hen in een eerder stadium helaas niet geruststellen.  Nadat twee eerdere bezwaarprocedures in ons voordeel werden beslist heeft bij rechtsgang nu ook de rechter bepaald dat onze vergunning terrecht is verleend. In zijn uitspraak toont de rechter begrip voor de emoties en angsten van de omwonenden maar oordeelt dat deze niet niet door feiten of onderzoek zijn onderbouwd.  Als huisartsen hopen we van harte dat we deze kwestie nu af kunnen sluiten. We hebben het nemen van deze horde ervaren als een vervelend traject van bijna anderhalf jaar.  Van het begin af hebben we een goede relatie voorgestaan met onze 'nieuwe buren' van de Magnoliastraat en Bosparkweg.  De komende tijd kunnen we ons nu volledig storten op de laatste bouwfase van de praktijk die wel een tandje extra kan gebruiken.  Helaas heeft de bouw van Rijnzate onverhoopt verdere vertraging opgelopen.  De opleverdatum is verschoven naar zomer van dit jaar.  Nog iets meer aanloop dus, maar we zijn er van overtuigd dat u en wij in 2019 nog kunnen genieten van een splinternieuw praktijkonderkomen.

©2023 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter