Vergunningsperikelen

30/11/2018

Terwijl de bouw van het Nieuwe Rijnzate, en daarmee ook onze nieuwe praktijklocatie steeds meer gestalte krijgt gaat achter de schermen ook niet altijd alles van een leien dakje. Deze zomer startten onze toekomstige buren uit de Magnoliastraat in Alphen een rechtszaak om de komst van onze huisartsenpraktijk tegen te houden. Reden: de praktijk zou teveel verkeersdrukte in deze straat gaan veroorzaken en daarmee zou de waarde van de huizen dalen.

Vergunningsperikelen

Een jammerlijke situatie. Als je gaat verhuizen hoop je altijd op een eerste positieve kennismaking met je nieuwe buren. Waar het gaat om de verhouding met een groot deel van de bewoners van de Magnoliastraat in Alphen lijkt deze hoop helaas enigszins vervlogen.  Om onze nieuwe "Bospark Huisartsen" -praktijk te kunnen vestigen op de begane grond van het nieuwe Rijnzate is alleen nog een omgevingsvergunning nodig. Het bestemmingsplan is namelijk al goedgekeurd en gelijk aan dat van het verpleeghuis:  zorg leveren.  Een omgevingsvergunning zou moeten borgen dat de invloeden van een nieuw project op de omgeving ook acceptabel zijn voor deze omgeving en daar wringt voor de bewoners van de Magnoliastraat de schoen.  Zij zijn bang dat de patienten die onze praktijk bezoeken zoveel autoverkeer door de straat genereren dat hun leefomgeving ernstig wordt aangetast en de waarde van hun huizen daalt. Sinds oktober 2017 hebben deze bewoners daartoe reeds tweemaal een bezwaarprocedure aangespannen tegen de Gemeente Alphen aan den Rijn om te zorgen dat de verleende omgevingsvergunning voor onze nieuwe praktijk wordt ingetrokken.  De angst die er heerst ten aanzien van de verkeerstoename lijkt emotioneel ingestoken waarbij ook oud zeer aangaande eerdere contacten en besluiten van de Gemeente Alphen worden opgevoerd. Door verkeersdeskundigen zijn vervolgens diverse berekeningen gemaakt aangaande de te verwachten verkeerstoename door de Magnoliastraat en ook heeft vergelijkend onderzoek plaatsgevonden met representatieve straten en huisartssituaties in Alphen. De resultaten lieten zien dat de angst omtrent de toekomstige verkeerssituatie echt ongegrond is en de verkeersdrukte ruim onder de gangbare norm zal blijven. In beide bezwaarprocedures werd dan ook bepaald dat de omgevingsvergunning voor onze nieuwe huisartsenpraktijk terecht is afgegeven. Als handreiking naar de bewoners werd vervolgens nog geregeld dat het bestemmingsverkeer van Rijnzate een '1-richtingsverkeer-route' zal volgen:  het terrein van Rijnzate op via de Magnoliastraat en het terrein af via de Bosparkweg. Ook is gezekerd dat de parkeerplaatsen op het terrein van het Nieuwe Rijnzate en in de parkeerkelder eronder ruim toereikend zijn zodat er niet gevreesd hoeft te worden voor 'parkeerders' in de Magnoliastraat.  Helaas heeft dit alles onze toekomstige buren niet gerust kunnen stellen en hebben zij na de reeds genoemde bezwaarprocedures afgelopen zomer besloten ook nog een rechtzaak aan te spannen.  In deze rechtzaak zal het erom gaan of de Gemeente Alphen ons terecht een omgevingsvergunning heeft verleend voor de nieuwe praktijk. Officieel zijn we geen partij in het proces maar wel de grootste belanghebbende. Het voelt erg vreemd en spannend om als praktijk dit van de zijlijn te volgen. We houden echter een zeker vertrouwen dat de feiten en bewijslast wederom duidelijk ons gelijk bepleiten en het recht ook deze derde maal zal zegevieren. Leuk is echter anders...  De zittingsdatum volgt nog. Als mede-belanghebbende patiënt van onze praktijk houden we u via onze site op de hoogte van de procedure en andere bouwontwikkelingen.  Zonder strijd geen overwinning.  Leeft en bidt u met ons mee?

©2024 Bospark Huisartsen | Praktijk van Rijn Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter